Narodne zagonetke

Jedan šućur u dolini sjedi; što god ljudi steknu, to sve njemu snesu; što on od njih primi, to im sve povrati.

Vodenica

0 0
Podeli zagonetku:

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Svrbi i boli ali cura to voli. Šta je to?

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Sedam osoba je imalo sledeći razgovor:

Osoba A: Prekosutra je sreda.

Osoba B: Ne, danas je sreda.

Osoba C: Niste u pravu, sutra je sreda.

Osoba D: Danas nije ni ponedeljak, ni utorak, ni sreda.

Osoba E: Prilično sam siguran da je juče bio četvrtak.

Osoba F: Ne, juče je bio utorak.

Osoba G: Ja jedino znam da juče nije bila subota.

Samo jedna osoba govori istinu. Kog dana se desio ovaj razgovor i ko govori istinu?

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor