Narodne zagonetke

Jedan prut čitav tor oplete.

Oputa i opanci

0 0
Podeli zagonetku:

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor