Narodne zagonetke

Veće od konja, manje od magareta.

Sedlo

0 0
Podeli zagonetku:

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Među konje raslo, međ’ đevojke igralo, te im dojke ticalo.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor

Gvozden pas u šumi laje.

Odgovor