Narodne zagonetke

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Hrast i žir

2 0
Podeli zagonetku:

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Odgovor

Iz jednog panja pet šibljika u jedno vreme izbile, zajedno sve rasle, pa jedna drugu ne stigle.

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Pogodi sledeće slovo u ovom nizu: PSSU

Odgovor

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor