Narodne zagonetke

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Hrast i žir

5 0
Podeli zagonetku:

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Iziđe vila iz cerovika, i prosu bezbroj zlatnika.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor