Narodne zagonetke

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Hrast i žir

6 0
Podeli zagonetku:

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor