Narodne zagonetke

Jedan mrtav između dva živa.

Jaram; ruda

1 0
Podeli zagonetku:

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Gde nam je vranac lane ležao, i danas mu se mesto poznaje.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor