Narodne zagonetke

Jedan mrtav između dva živa.

Jaram; ruda

0 0
Podeli zagonetku:

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor