Narodne zagonetke

Jedan jezik sve selo prevelo.

Veslo

1 0
Podeli zagonetku:

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor