Narodne zagonetke

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Kaluđer, konj i so

0 0
Podeli zagonetku:

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor