Narodne zagonetke

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Kaluđer, konj i so

0 0
Podeli zagonetku:

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor