Narodne zagonetke

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Zvono

0 0
Podeli zagonetku:

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor