Narodne zagonetke

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Zvono

0 0
Podeli zagonetku:

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Iz jednog panja pet šibljika u jedno vreme izbile, zajedno sve rasle, pa jedna drugu ne stigle.

Odgovor

Jovan je prekjuče imao 17 godina, a sledeće godine će imati 20. Kako je to moguće?

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor