Narodne zagonetke

Ja udarih gvozdenim maljem u Kamen-grad, iz njega skoči Devenduka kralj i primi se u Mekiš-grad.

Ognjilo, kremen, varnica i trud

0 0
Podeli zagonetku:

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor