Narodne zagonetke

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Kukuruz

1 0
Podeli zagonetku:

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Dođe baba usred luga, sa šezdeset i tri zuba, i obori četiri duba.

Odgovor

Ja udarih gvozdenim maljem u Kamen-grad, iz njega skoči Devenduka kralj i primi se u Mekiš-grad.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor