Narodne zagonetke

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Kukuruz

0 0
Podeli zagonetku:

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Dudulija svira, tankosava igra, sva se gora ljulja.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Uveče zatuci, izjutra izvuci.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor