Narodne zagonetke

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Orah, drvo i plod

0 0
Podeli zagonetku:

Manje veće premeće.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Odgovor

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor