Narodne zagonetke

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Prozor

1 0
Podeli zagonetku:

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

U crnoj šumi beo proplanak.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Bez igle uboden, bez vatre opečen.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor