Narodne zagonetke

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Igla i konac

10 3
Podeli zagonetku:

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Vije se kao uzda, uzda nije; kandže ima, mačka nije.

Odgovor

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

Zakukuljeno, zamumuljeno, zadevećeno, zadesećeno, ne moga ga niko otkukuljiti, odmumuljiti, oddevetiti, oddesetiti, nego onaj koji ga je zakukuljio, zamumuljio, zadevetio, zadesetio.

Odgovor