Narodne zagonetke

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Igla i konac

4 1
Podeli zagonetku:

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Beža beži, preža preži; skoči preža te uhvati bežu.

Odgovor

Vodom ide, ne bućka; gorom ide, ne šuška.

Odgovor

Grbavo prase sve polje popase.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Zakukuljeno, zamumuljeno, zadevećeno, zadesećeno, ne moga ga niko otkukuljiti, odmumuljiti, oddevetiti, oddesetiti, nego onaj koji ga je zakukuljio, zamumuljio, zadevetio, zadesetio.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor

Divlje i pitomo, bolje se paze nego brat i sestra.

Odgovor