Narodne zagonetke

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Igla i konac

0 0
Podeli zagonetku:

Šupalj delija u strani šišti.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Vije se kao uzda, uzda nije; kandže ima, mačka nije.

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor