Narodne zagonetke

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Igla i konac

8 1
Podeli zagonetku:

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Česta gora čestana, pod čestanom poljana, pod poljanom dva vira, pod dva vira otkosje, pod otkosjem sipilo, pod sipilom jamilo, pod jamilom gledilo.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor