Narodne zagonetke

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Led i voda

0 0
Podeli zagonetku:

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Zakukuljeno, zamumuljeno, zadevećeno, zadesećeno, ne moga ga niko otkukuljiti, odmumuljiti, oddevetiti, oddesetiti, nego onaj koji ga je zakukuljio, zamumuljio, zadevetio, zadesetio.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor