Narodne zagonetke

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Led i voda

0 0
Podeli zagonetku:

U našega soldata sva košulja od zlata.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Drven trbuh, kožna leđa, dlakama govori.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor