Narodne zagonetke

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Led i voda

0 0
Podeli zagonetku:

Igra mlada oko Tabor-grada, da izigra Čokoriju kneza.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Jedna truba platna celu zemlju pokriva.

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor