Narodne zagonetke

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Led i voda

0 0
Podeli zagonetku:

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Pogodi sledeće slovo u ovom nizu: PSSU

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor