Narodne zagonetke

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Led i voda

0 0
Podeli zagonetku:

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor