Narodne zagonetke

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Led i voda

2 0
Podeli zagonetku:

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Odgovor

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor