Narodne zagonetke

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Led i voda

0 0
Podeli zagonetku:

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor