Narodne zagonetke

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Burilo

0 0
Podeli zagonetku:

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Duše nema, duše nosi.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor