Narodne zagonetke

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Burilo

0 0
Podeli zagonetku:

Jedan lije, drugi pije, treći raste.

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor