Narodne zagonetke

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Burilo

0 0
Podeli zagonetku:

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Bradu nosi – vetar nije, torbu ima – prosjak nije, rupu traži – miš nije.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor