Narodne zagonetke

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Žito u mlinu i brašno iz mlina

0 0
Podeli zagonetku:

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Car posla carici u tisovoj kablici dvanaest zlatnih jabuka. U svakoj jabuci po četiri kruške, u svakoj kruški po sedam semenki.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Iz jednog panja pet šibljika u jedno vreme izbile, zajedno sve rasle, pa jedna drugu ne stigle.

Odgovor

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Odgovor