Narodne zagonetke

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Tkanice; kaiš

0 0
Podeli zagonetku:

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor