Narodne zagonetke

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Sneg

1 0
Podeli zagonetku:

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Odgovor