Narodne zagonetke

Ja imadoh crne goste; dođoše mi u ljeto, a odoše u zimu.

Lastavice

0 0
Podeli zagonetku:

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Česta gora čestana, pod čestanom poljana, pod poljanom dva vira, pod dva vira otkosje, pod otkosjem sipilo, pod sipilom jamilo, pod jamilom gledilo.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Duše nema, duše nosi.

Odgovor