Narodne zagonetke

Ja imadoh crne goste; dođoše mi u ljeto, a odoše u zimu.

Lastavice

0 1
Podeli zagonetku:

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Jedan lije, drugi pije, treći raste.

Odgovor