Narodne zagonetke

Ja imadoh crne goste; dođoše mi u ljeto, a odoše u zimu.

Lastavice

0 0
Podeli zagonetku:

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Švićko tera niz prisoje svinje.

Odgovor

Zakukuljeno, zamumuljeno, zadevećeno, zadesećeno, ne moga ga niko otkukuljiti, odmumuljiti, oddevetiti, oddesetiti, nego onaj koji ga je zakukuljio, zamumuljio, zadevetio, zadesetio.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor