Narodne zagonetke

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Vetar

0 1
Podeli zagonetku:

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Veži ga – ide, odveži ga – ne ide.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor