Narodne zagonetke

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Vetar

0 1
Podeli zagonetku:

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Druge zove, sebe ne čuje.

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor