Narodne zagonetke

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Dlaka iz čovečje glave

0 0
Podeli zagonetku:

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

Robert je pobedio u trci ali je pehar dobio neko drugi. Zašto?

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Jedan šućur u dolini sjedi; što god ljudi steknu, to sve njemu snesu; što on od njih primi, to im sve povrati.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor