Narodne zagonetke

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Srce

1 2
Podeli zagonetku:

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor