Narodne zagonetke

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Konjski trag

1 0
Podeli zagonetku:

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Među konje raslo, međ’ đevojke igralo, te im dojke ticalo.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor