Narodne zagonetke

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Konjski trag

0 0
Podeli zagonetku:

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Koliko je polje namereno, na njemu su ovce nebrojene, pred njima je Organ čoban, za njima je Lasak pasak.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor