Narodne zagonetke

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Prag

1 0
Podeli zagonetku:

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Jedan lije, drugi pije, treći raste.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor