Narodne zagonetke

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Testija s vodom

0 0
Podeli zagonetku:

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor