Narodne zagonetke

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Testija s vodom

0 0
Podeli zagonetku:

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor