Narodne zagonetke

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Testija s vodom

0 0
Podeli zagonetku:

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor