Narodne zagonetke

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Opanci

0 0
Podeli zagonetku:

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Bez igle uboden, bez vatre opečen.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor