Narodne zagonetke

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Opanci

0 0
Podeli zagonetku:

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Bradu nosi – vetar nije, torbu ima – prosjak nije, rupu traži – miš nije.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor