Narodne zagonetke

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Duga

1 2
Podeli zagonetku:

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor