Narodne zagonetke

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Pogled

1 0
Podeli zagonetku:

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor