Narodne zagonetke

Iz malena neba sneg pada.

Sito i brašno

0 0
Podeli zagonetku:

Vije se kao uzda, uzda nije; kandže ima, mačka nije.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Zašto mi to zašto: ono na ono; ono u ono; ono kroz ono; ono pod ono.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Iz jednog panja pet šibljika u jedno vreme izbile, zajedno sve rasle, pa jedna drugu ne stigle.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor