Narodne zagonetke

Iz jednog panja pet šibljika u jedno vreme izbile, zajedno sve rasle, pa jedna drugu ne stigle.

Šaka i prsti

0 0
Podeli zagonetku:

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Vije se kao uzda, uzda nije; kandže ima, mačka nije.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor