Narodne zagonetke

Iziđe dika iz t’mnika, pa ponese tri zlatna ručnika.

Duga

0 0
Podeli zagonetku:

Igra mlada oko Tabor-grada, da izigra Čokoriju kneza.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Brat i sestra rodiše se, vazda skupa putovaše, jedno drugo ne videše.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor