Narodne zagonetke

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Sat

0 0
Podeli zagonetku:

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Ivan i Aleksa su sportski reporteri koji su se upravo vratili sa takmičenja u karateu na kome su učestvovali Luka, Radovan i Jovan.

U Ivanovom izveštaju piše da je Luka bio prvi, a Radovan drugi.

Aleksin izveštaj kaže da je Jovan bio prvi, a Luka drugi.

Ako znamo da ni Ivanov ni Aleksin izveštaj nije tačan, ali da su i Ivan i Aleksa pogodili jednu i promašili jednu poziciju u plasmanu, koji je tačan plasman takmičara?

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Što više uzimaš, to više ostaje; što manje uzimaš, to manje ostaje.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor