Narodne zagonetke

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Sat

0 0
Podeli zagonetku:

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor