Narodne zagonetke

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Sat

1 0
Podeli zagonetku:

Ja uzmem gvozden ključ, te otvorim zelen grad, pa išćeram crna goveda.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor