Narodne zagonetke

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Sat

1 0
Podeli zagonetku:

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor