Narodne zagonetke

Iziđe vila iz cerovika, i prosu bezbroj zlatnika.

Sunce

1 0
Podeli zagonetku:

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor

Zlatan golub pod zemljom gukće, raduju mu se sva čeljad iz kuće.

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

Uveče zlatno proso prosu, a ujutro sve pokupi.

Odgovor