Narodne zagonetke

Iziđe vila iz cerovika, i prosu bezbroj zlatnika.

Sunce

1 0
Podeli zagonetku:

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Car večera, buzdovan mu igra.

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor

Uveče zlatno proso prosu, a ujutro sve pokupi.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor