Narodne zagonetke

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Guščije pero

0 0
Podeli zagonetku:

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Gvozden pas u šumi laje.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor