Narodne zagonetke

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Gvozdene vile

0 0
Podeli zagonetku:

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Drven trbuh, kožna leđa, dlakama govori.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor