Narodne zagonetke

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Gajde

0 0
Podeli zagonetku:

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Deca trče, a otac se još nije rodio.

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor