Narodne zagonetke

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Gajde

0 0
Podeli zagonetku:

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Šupalj delija u strani šišti.

Odgovor