Narodne zagonetke

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Gajde

0 0
Podeli zagonetku:

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor