Narodne zagonetke

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Gajde

0 0
Podeli zagonetku:

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor