Narodne zagonetke

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Gajde

0 0
Podeli zagonetku:

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Drven trbuh, kožna leđa, dlakama govori.

Odgovor

Mrtvi nosi živoga preko polja nepočin-polja; ne počinuo dok ne pogodiš.

Odgovor

Divlje i pitomo, bolje se paze nego brat i sestra.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor