Narodne zagonetke

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Oblak

3 3
Podeli zagonetku:

Uveče zatuci, izjutra izvuci.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Šušter gušter na vrh kuće gaće veže.

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor