Narodne zagonetke

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Oblak

3 1
Podeli zagonetku:

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Koliko je polje namereno, na njemu su ovce nebrojene, pred njima je Organ čoban, za njima je Lasak pasak.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Švićko tera niz prisoje svinje.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor