Narodne zagonetke

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Oblak

3 1
Podeli zagonetku:

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Česta gora čestana, pod čestanom poljana, pod poljanom dva vira, pod dva vira otkosje, pod otkosjem sipilo, pod sipilom jamilo, pod jamilom gledilo.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

Dve glave i dve duše dve noge nose.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor