Narodne zagonetke

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Oblak

3 2
Podeli zagonetku:

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor