Narodne zagonetke

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Jež

2 0
Podeli zagonetku:

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Šupalj delija u strani šišti.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Uveče zlatno proso prosu, a ujutro sve pokupi.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor