Matematičke zagonetke

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Kada saberemo sve brojeve na kracima prve zvezde (9+5+3+4+6) dobijamo 27. Zatim pomnožimo dobijene cifre 2×7 = 14 i podelimo sa 2. U sredini prve zvezde tom logikom imaćemo broj 7.

U slučaju druge zvezde 4+9+8+11+2 = 34. Pomnožimo 3 i 4, dobijemo 12 i podelimo sa 2 da dobijemo 6.

Rešenje ove zagonetke, i broj koji treba da stoji u sredini treće zvezde dobijamo na isti način. Kada saberemo 10+7+5+5+2 dobijamo 29, zatim 2×9 = 18, podelimo sa 2 i dobijemo 9 kao rešenje.

1 0
Podeli zagonetku:

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor