Matematičke zagonetke

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Kada saberemo sve brojeve na kracima prve zvezde (9+5+3+4+6) dobijamo 27. Zatim pomnožimo dobijene cifre 2×7 = 14 i podelimo sa 2. U sredini prve zvezde tom logikom imaćemo broj 7.

U slučaju druge zvezde 4+9+8+11+2 = 34. Pomnožimo 3 i 4, dobijemo 12 i podelimo sa 2 da dobijemo 6.

Rešenje ove zagonetke, i broj koji treba da stoji u sredini treće zvezde dobijamo na isti način. Kada saberemo 10+7+5+5+2 dobijamo 29, zatim 2×9 = 18, podelimo sa 2 i dobijemo 9 kao rešenje.

2 0
Podeli zagonetku:

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Ja imadoh crne goste; dođoše mi u ljeto, a odoše u zimu.

Odgovor