Matematičke zagonetke

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Kada saberemo sve brojeve na kracima prve zvezde (9+5+3+4+6) dobijamo 27. Zatim pomnožimo dobijene cifre 2×7 = 14 i podelimo sa 2. U sredini prve zvezde tom logikom imaćemo broj 7.

U slučaju druge zvezde 4+9+8+11+2 = 34. Pomnožimo 3 i 4, dobijemo 12 i podelimo sa 2 da dobijemo 6.

Rešenje ove zagonetke, i broj koji treba da stoji u sredini treće zvezde dobijamo na isti način. Kada saberemo 10+7+5+5+2 dobijamo 29, zatim 2×9 = 18, podelimo sa 2 i dobijemo 9 kao rešenje.

3 1
Podeli zagonetku:

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor

Iziđe vila iz cerovika, i prosu bezbroj zlatnika.

Odgovor

U našega ćaće devetoro braće.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor