Matematičke zagonetke

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Kada saberemo sve brojeve na kracima prve zvezde (9+5+3+4+6) dobijamo 27. Zatim pomnožimo dobijene cifre 2×7 = 14 i podelimo sa 2. U sredini prve zvezde tom logikom imaćemo broj 7.

U slučaju druge zvezde 4+9+8+11+2 = 34. Pomnožimo 3 i 4, dobijemo 12 i podelimo sa 2 da dobijemo 6.

Rešenje ove zagonetke, i broj koji treba da stoji u sredini treće zvezde dobijamo na isti način. Kada saberemo 10+7+5+5+2 dobijamo 29, zatim 2×9 = 18, podelimo sa 2 i dobijemo 9 kao rešenje.

0 0
Podeli zagonetku:

Danju gospođa, noću sluškinja.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor