Matematičke zagonetke

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Kada saberemo sve brojeve na kracima prve zvezde (9+5+3+4+6) dobijamo 27. Zatim pomnožimo dobijene cifre 2×7 = 14 i podelimo sa 2. U sredini prve zvezde tom logikom imaćemo broj 7.

U slučaju druge zvezde 4+9+8+11+2 = 34. Pomnožimo 3 i 4, dobijemo 12 i podelimo sa 2 da dobijemo 6.

Rešenje ove zagonetke, i broj koji treba da stoji u sredini treće zvezde dobijamo na isti način. Kada saberemo 10+7+5+5+2 dobijamo 29, zatim 2×9 = 18, podelimo sa 2 i dobijemo 9 kao rešenje.

3 0
Podeli zagonetku:

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Odgovor

Robert je pobedio u trci ali je pehar dobio neko drugi. Zašto?

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor