Matematičke zagonetke

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Kada saberemo sve brojeve na kracima prve zvezde (9+5+3+4+6) dobijamo 27. Zatim pomnožimo dobijene cifre 2×7 = 14 i podelimo sa 2. U sredini prve zvezde tom logikom imaćemo broj 7.

U slučaju druge zvezde 4+9+8+11+2 = 34. Pomnožimo 3 i 4, dobijemo 12 i podelimo sa 2 da dobijemo 6.

Rešenje ove zagonetke, i broj koji treba da stoji u sredini treće zvezde dobijamo na isti način. Kada saberemo 10+7+5+5+2 dobijamo 29, zatim 2×9 = 18, podelimo sa 2 i dobijemo 9 kao rešenje.

1 0
Podeli zagonetku:

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Usred mora oganj gori.

Odgovor

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Druge zove, sebe ne čuje.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor