Narodne zagonetke

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Jastuk

0 2
Podeli zagonetku:

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Zimi puno, leti prazno.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Iziđe dika iz t’mnika, pa ponese tri zlatna ručnika.

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor