Narodne zagonetke

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Jastuk

0 1
Podeli zagonetku:

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

Deca trče, a otac se još nije rodio.

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Car posla carici u tisovoj kablici dvanaest zlatnih jabuka. U svakoj jabuci po četiri kruške, u svakoj kruški po sedam semenki.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor