Narodne zagonetke

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Jastuk

0 2
Podeli zagonetku:

U repu mu pamet.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Zašto mi to zašto: ono na ono; ono u ono; ono kroz ono; ono pod ono.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor