Narodne zagonetke

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Jastuk

0 2
Podeli zagonetku:

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Hitro momče kroz goru prođe, teško onom do koga dođe.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Mrtvo živo tuče.

Odgovor

Bez igle uboden, bez vatre opečen.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor