Narodne zagonetke

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Jastuk

0 2
Podeli zagonetku:

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor