Narodne zagonetke

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Jastuk

0 2
Podeli zagonetku:

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

Što si od koga čuo, ja sam ti kazao.

Odgovor