Narodne zagonetke

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Konj, njegove noge, oči, uši i rep

0 0
Podeli zagonetku:

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Druge zove, sebe ne čuje.

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor