Narodne zagonetke

Igra mlada oko Tabor-grada, da izigra Čokoriju kneza.

Lisica oko kokošinjca koji čuva petao

2 0
Podeli zagonetku:

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor