Narodne zagonetke

Igra mlada oko Tabor-grada, da izigra Čokoriju kneza.

Lisica oko kokošinjca koji čuva petao

1 0
Podeli zagonetku:

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor