Narodne zagonetke

Igra mlada oko Tabor-grada, da izigra Čokoriju kneza.

Lisica oko kokošinjca koji čuva petao

1 0
Podeli zagonetku:

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Car posla carici u tisovoj kablici dvanaest zlatnih jabuka. U svakoj jabuci po četiri kruške, u svakoj kruški po sedam semenki.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Iziđe vila iz cerovika, i prosu bezbroj zlatnika.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor