Narodne zagonetke

Iva se vozi na tankoj lozi, sam se Bog čudi kako s’ Iva vozi na tankoj lozi.

Pauk i paučina

1 0
Podeli zagonetku:

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Iz jednog panja pet šibljika u jedno vreme izbile, zajedno sve rasle, pa jedna drugu ne stigle.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Begovo vino i kadijino vino u jednu bačvu stalo, a nije se pomešalo.

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor