Narodne zagonetke

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Voda

0 0
Podeli zagonetku:

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor