Narodne zagonetke

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Voda

0 0
Podeli zagonetku:

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Zimi puno, leti prazno.

Odgovor

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor