Narodne zagonetke

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Jaje

0 0
Podeli zagonetku:

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor