Narodne zagonetke

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Šipurak

0 0
Podeli zagonetku:

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor