Narodne zagonetke

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Šipurak

1 0
Podeli zagonetku:

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor