Narodne zagonetke

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Šipurak

1 0
Podeli zagonetku:

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Zakukuljeno, zamumuljeno, zadevećeno, zadesećeno, ne moga ga niko otkukuljiti, odmumuljiti, oddevetiti, oddesetiti, nego onaj koji ga je zakukuljio, zamumuljio, zadevetio, zadesetio.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Pre nego što je Mont Everest otkriven, koja je bila najviša planina na Zemlji?

Odgovor

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor