Narodne zagonetke

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Šipurak

1 0
Podeli zagonetku:

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Zobah zopcu od mora do Stambola, nit je mogoh pozobati, niti kome ostaviti.

Odgovor

Iva se vozi na tankoj lozi, sam se Bog čudi kako s’ Iva vozi na tankoj lozi.

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor