Narodne zagonetke

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Šipurak

0 0
Podeli zagonetku:

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor