Narodne zagonetke

Bradu nosi – vetar nije, torbu ima – prosjak nije, rupu traži – miš nije.

Luk

0 0
Podeli zagonetku:

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor