Narodne zagonetke

Bradu nosi – vetar nije, torbu ima – prosjak nije, rupu traži – miš nije.

Luk

0 0
Podeli zagonetku:

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Vije se kao uzda, uzda nije; kandže ima, mačka nije.

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor