Narodne zagonetke

Bradu nosi – vetar nije, torbu ima – prosjak nije, rupu traži – miš nije.

Luk

0 0
Podeli zagonetku:

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor