Narodne zagonetke

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Stog sena

0 0
Podeli zagonetku:

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor