Narodne zagonetke

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Stog sena

1 0
Podeli zagonetku:

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor