Narodne zagonetke

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Stog sena

0 0
Podeli zagonetku:

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor