Narodne zagonetke

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Đerdan

1 0
Podeli zagonetku:

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor