Narodne zagonetke

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Đerdan

1 0
Podeli zagonetku:

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Usred mora oganj gori.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor