Narodne zagonetke

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Đerdan

1 0
Podeli zagonetku:

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Grbavo prase sve polje popase.

Odgovor

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor