Narodne zagonetke

Suv uđe, mokar izađe.

Čep

0 0
Podeli zagonetku:

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor